Brandwacht

Brandwacht Arbbv

brandslang kast

Brandwachten hebben als hoofdtaak om iedere vorm van brandgevaar te minimaliseren. De brandwacht is gekwalificeerd om bij calamiteiten als brandwacht / brandweerman repressief op te kunnen treden.Lees verder