Hoofdbureau van Politie Haagseveer in Rotterdam

Arrestantenverzorging

Gediplomeerde arrestantenverzorgers

Aan de functie arrestantenverzorger worden door onze opdrachtgevers extra strenge eisen gesteld. Arrestantenverzorgers dienen naast hun beveiligingsdiploma, de opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar gevolgd te hebben, de opleiding arrestantenzorg met succes te hebben afgerond en in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Fouillering van de arrestant voor insluiting in het cellencomplex;
  • Verstrekking van eten, drinken en medicatie;
  • Indien nodig zorg dragen voor medische verzorging;
  • Begeleiding van bezoek en advocaten;
  • Verzorgen, toezicht houden en controleren van arrestanten volgens de geldende richtlijnen en procedures.

Screentest arrestantenverzorgers

Gezien het strikt vertrouwelijke karakter van arrestantenverzorging hebben onze arrestantenverzorgers naast de standaard screentest door Bijzondere Wetten, een uitgebreid milieu- en antecedentenonderzoek ondergaan. De arrestantenverzorgers worden uitsluitend ingezet als ze aan alle eisen voldoen.