A.R. Beveiliging & Recherche BV

Privacyverklaring en cookiebeleid (AVG)

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2018) heeft A.R. Beveiliging & Recherche BV de informatieplicht om aan te geven welke gegevens via deze website worden verzameld.

A.R. Beveiliging & Recherche BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring staat omschreven.

Contactgegevens:

A.R. Beveiliging & Recherche BV
Zoutmanstraat 14 – 16
3012 EV ROTTERDAM,
010 – 4113334

A.R. Beveiliging & Recherche BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Contact formulier:

Bedrijfsnaam (indien opgegeven) Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en toestemming privacyverklaring .

Sollicitatie formulier:

Voor- en achternaam,  e-mailadres, telefoonnummer, adres gegevens, functie, opleiding, beschikbaarheid, dossier verwerking/toestemming, CV, enventueel pasfoto, toestemming privacyverklaring en eventuele opmerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Behalve als zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan worden voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op. Zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

A.R. Beveiliging & Recherche BV verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

A.R. Beveiliging & Recherche BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A.R. Beveiliging & Recherche BV maakt geen gebruik van cookies.

Op onze website zijn links opgenomen naar sociale netwerken, zoals Twitter.
Na het klikken op één van deze links komt u op de webpagina van Twitter of Google Maps terecht. Deze websites plaatsen eventueel cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Twitter en Google Maps (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en Google Maps opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.R. Beveiliging & Recherche BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), pasnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken.

Autoriteit Persoonsgegevens

A.R. Beveiliging & Recherche BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A.R. Beveiliging & Recherche BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan uw gegevens op in een beveiligde omgeving. In deze omgeving maken wij back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen.

Wij slaan op de website geen persoonsgegevens op.

De website maakt gebruik van een SSL-certificaat (het ‘groene slotje’), dit verhoogt de veiligheid door de gegevens te versleutelen.

Wijzigingen privacybeleid

A.R. Beveiliging & Recherche BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit cookies- en privacybeleid.

Call Now Button
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en invoerfouten onder voorbehoud.