Voor al uw beveiliging

A.R. Beveiliging & Recherche BV is een particuliere beveiligingsorganisatie en een particuliere recherchebureau. Er is door het Ministerie van Justitie voor de beveiligingswerkzaamheden een vergunning uitgegeven onder ND 869. Voor de afdeling bedrijfsrecherche is een vergunning uitgegeven onder POB 623.

Neon tekst Lijnbaan

Dienstenpakket

A.R. Beveiliging & Recherche BV heeft alle diensten op het gebied van veiligheid en beveiliging onder een dak ondergebracht. Onze opdrachtgevers kunnen al hun beveiligingsdiensten in één keer bij ons onderbrengen, waardoor zij slechts met één beveiligingspartner te maken krijgen. Of het nu gaat om alarmcentralediensten, manbeveiliging of trainingen voor uw personeel, wij hebben het voor u!

Organisatiestructuur

A.R. Beveiliging & Recherche BV bestaat uit een platte organisatiestructuur. Hierdoor worden de communicatielijnen kort gehouden en heeft u altijd met dezelfde contactpersoon te maken.

Flexibiliteit en continuïteit

A.R. Beveiliging & Recherche BV is een dienstverlenend bedrijf welke zeer flexibel is ingesteld. Omdat wij flexibel zijn rekenen wij géén ad hoc toeslagen voor laat bestelde diensten. A.R. Beveiliging & Recherche BV staat bekend om de korte leveringstijden en het altijd kunnen leveren van ad hoc bestelde diensten.

Kwaliteitsborging

Wij waarborgen ons kwaliteitsniveau door:

  • Periodieke evaluatiegesprekken met de opdrachtgevers. In deze gesprekken komt onder andere het functioneren van onze medewerkers ter sprake. Bij gebleken ongeschiktheid van een medewerker wordt deze direct en kosteloos vervangen.
  • Het inzetten van vaste ploegen ter uitvoering van de werkzaamheden.
  • Het steekproefsgewijs uitvoeren van inspecties op de verschillende werklocaties.
  • Het inzetten van intern opgeleid personeel en uitsluitend gemotiveerd personeel.
  • Uitgebreide screening en antecedentenonderzoek van eigen personeel.
  • Periodieke evaluatiegesprekken met het personeel.
  • Er zijn duidelijke klachtenprocedures en wij hebben een klachten en melding ter verbetering afhandelsysteem. Heeft u een klacht? Kies als onderwerp ‘klacht’ of ‘melding ter verbetering’ in ons contactformulier.