winkelcentrum plaza Rotterdam

Winkelsurveillance


Elke winkelier kent het probleem: winkeldiefstal en criminaliteit. Door winkelend publiek of door eigen medewerkers. De schade kan enorm zijn. Wij hebben een uitgebreid pakket aan mogelijkheden samengesteld om diefstal van uw goederen en criminaliteit in uw winkel grondig aan te pakken. Onze winkelsurveillanten zijn gediplomeerde beveiligingsmedewerkers met eventueel BHV en de differentiatie winkelsurveillant.

Meer over winkelsurveillance


Centraal station Rotterdam

Evenementenbeveiliging


Het belangrijkste bij een evenement is dat het evenement rustig en veilig verloopt. Bij A.R. Beveiliging & Recherche BV kunt u al in een vroeg stadium terecht voor de beveiliging van uw evenement. Wij kunnen u helpen bij het opzetten, adviseren en begeleiden met uw vergunningaanvraag.

Meer over evenementenbeveiliging


binnenrotte plein rotterdam

Horecabeveiliging


Onze insteek is dat onze portiers uw bezoekers op de zelfde manier moeten behandelen, zoals zij zelf als bezoeker behandeld zouden willen worden.

Meer over horecabeveiliging


Noordsingel sloop, voormalig gevangenis gebouw in Rotterdam

Objectbeveiliging


Soms is de aanwezigheid van permanente beveiliging de enige oplossing. Of het nu gaat om een industrieterrein, kantoorpand of een leegstaande bouwplaats. Wij leveren u hiervoor ervaren en gediplomeerde

Meer over objectbeveiliging


Medewerker ARBBV Rotterdam

Alarmcentrale diensten


In samenwerking met een beveiligingspartner leveren wij alarmcentrale diensten. Deze alarmcentrale voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van huisvesting, technologie, personeel en protocollen. Naast de verplichte borgcertificering is de alarmcentrale ISO-9001 gecertificeerd.

Meer over alarmcentrale diensten


Brandkraan kast met brandmelder

Bedrijfshulpverlening (BHV)


Het BHV-plan is er om een BHV-organisatie zo in te richten dat in geval van een (dreigende) noodsituatie tijdig, snel en doelmatig kan worden opgetreden. Zo kan de BHV-organisatie voor zover mogelijk, de oorzaak van de noodsituatie geheel of gedeeltelijk onschadelijk maken.

Meer over bedrijfshulpverlening


Hoofdbureau van Politie Haagseveer in Rotterdam

Arrestantenverzorging


Aan de functie arrestantenverzorger worden door onze opdrachtgevers extra strenge eisen gesteld. Arrestantenverzorgers dienen naast hun beveiligingsdiploma, de opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar gevolgd te hebben, de opleiding arrestantenzorg met succes te hebben afgerond en in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma.

Meer over arrestantenverzorging


Beveiliger met zwarte jas opschrift achterkant van de jas de tekst A.R. Beveiliging

Opleidingen en trainingen


Wij leveren aan onder andere regionale opleidingscentra (ROC) ervaren docenten.

Meer over opleidingen en trainingen


surveillance auto zijkant

Mobiele surveillance


Steeds vaker zijn industrieterreinen, winkelcentra en woonwijken het doelwit van inbrekers en vandalen. Het doel van de mobiele surveillance is het voorkomen en terugdringen van criminaliteit, vandalisme, nodeloze alarmmeldingen en het creëren van een veilig gevoel.

Meer over mobiele surveillance


Politielogo op gevel Haagseveer Rotterdam

Recherchediensten


Het komt steeds vaker voor dat bedrijven de hulp van particuliere rechercheurs in schakelen om frauduleuze zaken uit te laten zoeken. A.R. Beveiliging & Recherche BV voert naast beveiligingswerkzaamheden ook recherche werkzaamheden uit.

Meer over recherchediensten


brandslang kast

Brand- en veiligheidswachten


Brandwachten hebben als hoofdtaak om iedere vorm van brandgevaar te minimaliseren. De brandwacht is gekwalificeerd om bij calamiteiten als brandwacht / brandweerman repressief op te kunnen treden

Meer over brand- en veiligheidswachten


oude haven rotterdam

Havenbeveiliging


A.R. Beveiliging & Recherche BV beschikt over gecertificeerde havenbeveiligers conform de ISPS code. Deze kunnen bij u op uw havenfaciliteit gestationeerd worden en belast worden met de beveiligingswerkzaamheden.

Meer over havenbeveiliging