A.R. Beveiliging & Recherche BV

Havenbeveiliging

Terroristische bedreigingen, het ontwricht de maatschappij ernstig. Niet alleen door directe terreur zoals aanslagen, maar ook door indirecte bedreigingen. Internationale zeehavens en grote goederenstromen vormen daarbij een kwetsbaar doelwit. Om deze dreiging het hoofd te bieden zijn er zowel op mondiaal als op Europees niveau veiligheidsrichtlijnen voor de havenbeveiliging opgesteld.

Haven
Gecertificeerde havenbeveiligers

A.R. Beveiliging & Recherche BV beschikt over gecertificeerde havenbeveiligers conform de ISPS code. Deze kunnen bij u op uw havenfaciliteit gestationeerd worden en belast worden met de beveiligingswerkzaamheden. In geval van opschaling van het beveiligingsniveau, waardoor het inzetten van extra havenbeveiligers noodzakelijk is, kunnen wij zonder problemen havenbeveiligers leveren. Onze mobiele surveillanceafdeling kan aanvullende diensten leveren zoals uitvoering van controlerondes op uw havenfaciliteit.

Onze medewerkers hebben de opleiding “Havenbeveiliging conform ISPS code” gevolgd en bezitten naast de basis beveiligingskennis extra kennis over:

  • De nieuwe havenbeveiligingswet en ISPS code
  • Scheepvaart- en haventerminologie
  • Toegangscontrole
  • Communicatie en omgaan met conflicten en agressie
  • Omgaan met gevaarlijke stoffen en bijbehorende documenten
  • Omgaan met nood- en rampenplannen
Advies en assistentie havenbeveiliging

Wilt u advies over over de ISPS code of de havenbeveiligingswet binnen uw eigen organisatie? Wij kunnen uw “Port Facility Security Officer” bijstaan met advies. Daarnaast is het  opstellen van beveiligingsplannen voor het “Port Facility Security Plan” één van de taken wie wij u uit handen kunnen nemen. Wij kunnen naast het advies en assistentie de taak van “Port Facility Security Officer” voor u verzorgen.

Indien gewenst kunnen wij zorgen voor installatie van elektronische beveiligingshulpmiddelen zoals slagbomen, camerasystemen en digitale toegangsregistratiesystemen.

Call Now Button
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en invoerfouten onder voorbehoud.