Politielogo op gevel Haagseveer Rotterdam

Recherchediensten

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven de hulp van particuliere rechercheurs in schakelen om frauduleuze zaken uit te laten zoeken. A.R. Beveiliging & Recherche BV voert naast beveiligingswerkzaamheden ook recherche werkzaamheden uit.

Intakegesprek recherchediensten

Voorafgaand aan elke opdracht vindt een gratis oriënterend intake gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de wensen van de opdrachtgever en het doel van het onderzoek vastgelegd. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Onderzoek

Naast de standaard recherchewerkzaamheden zoals het uitzoeken van interne diefstallen kunt u bij de volgende onderzoeksactiviteiten een beroep doen op onze rechercheafdeling:

  • Bij opsporing van vermiste personen, dieren en goederen;
  • Voor uitvoering van antecedentenonderzoeken en voor screening van uw personeel;
  • Voor uitvoering van kredietwaardigheidsonderzoek;
  • Voor opsporing van verzekering- of merkfraude;
  • Bij onrechtmatig ziekteverzuim van uw personeel;
  • Preventie- advies op het gebied van beveiliging.

Mystery guests

A.R. Beveiliging & Recherche BV beschikt over verschillende hulpmiddelen zoals complete (verborgen) camerasystemen met opnameapparatuur en aftapapparatuur voor vaste telefooninstallaties. Deze hulpmiddelen worden als service gratis beschikbaar gesteld voor onze opdrachtgevers.

Een nieuw toegevoegde dienst is de mogelijkheid om “mystery shoppers” en “mystery guests” in te zetten om het service- en kwaliteitsniveau van uw bedrijf te testen.

Vergunning recherchediensten

*Voor het uitvoeren van onze recherchediensten is door het Ministerie van Justitie een vergunning afgegeven onder POB-nummer: 623.

*Wij nemen uitsluitend opdrachten aan indien het uit te voeren recherchewerk binnen de wettelijke kaders kan worden uitgevoerd.