brandslang kast

Brand- en veiligheidswachten

Brandwachten hebben als hoofdtaak om iedere vorm van brandgevaar te minimaliseren. De brandwacht is gekwalificeerd om bij calamiteiten als brandwacht / brandweerman repressief op te kunnen treden.

Kennis en taken brandwacht

De brandwacht wordt ingezet op objecten waar speciale eisen gesteld worden. De brandwacht heeft onder andere uitgebreide kennis van brandpreventie en brandbestrijding, gevaarlijke stoffen, ontploffingsgevaar.

Onze brandwachten kunnen worden ingezet voor:

 • Toezicht houden op de naleving van procedures en voorschriften;
 • Controle op de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Controle op juistheid van verstrekte werkvergunningen;
 • Verrichten van gas- en zuurstofmetingen;
 • Alarmeren van betrokkene(n) bij calamiteiten;
 • Gebruik van portofoons;
 • Verlenen van eerste hulp (EHBO);
 • Toegangscontrole besloten ruimtes;
 • Controle op vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Bestrijding van beginnende branden.

Al onze brandweerwachten zijn in het bezit van:

 • Een verklaring van goed gedrag,
 • Minimaal het Rijkserkende diploma Brandwacht;
 • Een medische verklaring (hierin wordt verklaart dat de brandwacht lichamelijk geschikt is voor het gebruiken van ademluchtapparatuur).

Professionele uniformen

Voor uitvoering van de brandwachtwerkzaamheden worden de brandwachten voorzien van twee soorten uniforms:

 • Het normale uniform (bestaande uit kazerne kleding);
 • Het blusuniform bestaande uit bluskleding, gelaatsbescherming, ademlucht en brandweerhelmen.